ورکشاپ تایپوگرافی

Wednesday، ۴ Khordaad ۱۴۰۱

ورکشاپ تایپوگرافی | اردیبهشت 1401 | با همکاری تکوک آرت استودیو

ورکشاپ تایپوگرافی در تاریخ 19 اردیبشهت سال 1401 با همکاری تکوک آرت استودیو در کارگاه تکوک آرت استودیو برگزار شد. در این ورکشاپ به مباحثی از جمله مبانی بصری حروف، آشنایی با خطوط کلاسیک، سبک های مختلف نوشتاری و ابزار نوشتار پرداخته شد. همچین هنرجویان برای درک بهتر مباحث به همراهی امید هامونی تمریناتی انجام دادند که در آخر جلسه ژوژمانی از تمرینات انجام داده شده هنرجویان برگزار شد.