کالای فیزیکی

آویز همزیستی | ستِ 3

آویز همزیستی | ستِ 3
آویز همزیستی | ستِ 3
آویز همزیستی | ستِ 3
آویز همزیستی | ستِ 3
کالای فیزیکی

آویز همزیستی | ستِ 3

۲٫۵۹۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

آویز همزیستی | ستِ 3

دست ساز

جنس: نقره و برنج‎

زنجیر نقره

درک تفاوت‌ها و قبول و پذیرش آنها از جمله عوامل مهم در ایجاد همزیستی مسالمت‌آمیز بین ملت‌ها و اقوام مختلف است. قبول تفاوت‌ها به معنای پذیرش و احترام به تنوع‌های نژادی، فرهنگی، مذهبی، زبانی، جغرافیایی، اجتماعی، جنسیتی و دیگر مشخصه‌های انسانی مختلف است. این مفهوم به معنای درک اینکه هر فرد و گروه می‌توانند متفاوت باشند و این تفاوت‌ها معمولاً نتیجه تاریخ، تجربیات و شرایط زندگی مختلف آنهاست.